top of page

Competenties

Bijgewerkt op: 19 feb. 2022

Ooit liep ik stage bij UWV als Adviseur Competentie Test Centrum. Het begrip competentie werd in die tijd steeds meer gebruikt. Ik had er wel een beeld bij, maar heel veel wist ik er destijds niet van.


Belangrijk

Tijdens het solliciteren zijn competenties van groot belang. Ze staan in de vacature genoemd, je zet ze op je cv en vaak gaat het er tijdens het sollicitatiegesprek ook nog over.

Competenties zijn belangrijk om een functie goed uit te kunnen oefenen. Een functie heeft vaak een uitgebreid functieprofiel en daarop is de vacature waarop jij reageert meestal gebaseerd. Wat moet je kunnen voor die functie? Welke niveau van competenties moet jij in huis hebben? Welke opleiding is noodzakelijk? En ook het salaris hangt hier mee samen: In welke schaal is de functie ingedeeld in het functiehuis van de organisatie?


Ben je eenmaal binnen bij de organisatie als medewerker dan word je ook beoordeeld op diezelfde competenties. Dit zijn allemaal HRM onderdelen die gerelateerd zijn aan werving en selectie en dus te maken hebben met solliciteren.


Definitie Competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. In feite staat adequaat handelen daarbij centraal (Bron: Ensie.nl).

Bij een competentie gaat het om iets wat je kunt. Sommige mensen vinden dat houding ook nog onder het begrip competentie valt.


Wanneer je in kaart brengt wat jouw competenties zijn en welke jou blij maken, kan dit je zoektocht naar een passende baan makkelijker maken. Je zou bijvoorbeeld functies kunnen gaan zoeken op basis van de gevraagde competenties in plaats van het zoeken van een baan op basis van functienaam. Hieronder zie je een lijst van veel voorkomende competenties.


Lijst met competenties

Daadkrachtig Luisteren Lef Stressbestendig Coördineren Initiëren Assertief Flexibel Overtuigen

Organisatiesensitiviteit Doorzettingsvermogen Leervermogen Analytisch Schrijven Besluitvaardig Collegiaal Conflicthantering Kritisch Communicatief vaardig Rapporteren Organiseren Sociaal Secuur Coachen Managen Zakelijk inzicht Ambitie Leiderschap Commercieel Creatief denken Empathisch Innovatief Zelfsturing Voortgangscontrole Samenwerken Anticiperen Strategisch Presenteren Ondernemen

Aanpassingsvermogen Motiveren


Geraadpleegde bron voor deze lijst: 123test.nl
Comments


bottom of page