top of page

Vergoedingen

Coaches, HR-professionals, (loopbaan)bedrijven of andere organisaties die mensen begeleiden op het gebied van werk (outplacement, re-integratie, mobiliteit etc.) kunnen dit specifieke deel uitbesteden bij Blik op cv.nl.

Werkend | Vergoeding werkgever

Vraag bij werk gerelateerde situaties bij je werkgever na of je gebruik kunt maken van je (opleidings)budget, veel werkgevers hebben dit. Meestal is dit ook te vinden in de CAO. Redenen voor vergoeding kunnen zijn: goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid of dreigend ontslag.

Geen werk (WW/werkloos of WWB/bijstand) | Vergoeding UWV

Een deel van je transitievergoeding kun je ook inzetten wanneer je ontslagen bent of boventallig bent verklaard. Meer info over transitievergoeding.

Uitkering (Wajong, WAO, WGA WIA, WAZ bij ziekte of beperking) | Vergoeding Gemeente of UWV

Vaak biedt het UWV of de gemeente langere trajecten aan. Meestal krijg je tijdens zo'n traject ook hulp bij het maken van je cv, sollicitatiebrief of LinkedIn profiel. Dit kan ook uitbesteed worden bij Blik op cv.nl als je meer expertise wilt.

Vergoeding belastingdienst

Kosten voor mijn dienstverlening zijn meestal aftrekbaar van je belasting. Kosten moeten een bijdrage leveren aan het het verkrijgen van een (nieuwe) baan of het op peil houden van of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het behouden van inkomen uit arbeid. Voor ondernemers en ZZP-ers zijn de kosten aftrekbaar als "bedrijfskosten".

NB. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer bij de desbetreffende instantie voor uitgebreide informatie.

bottom of page