top of page

Wil je als werkgever je medewerkers vanuit 'Goed werkgeverschap' of met het oog op de toekomst een goed(e) cv, sollicitatiebrief of LinkedIn-profiel meegeven? Dan kan dat vanuit onderstaande situaties waarin medewerkers solliciteren en Blik op cv.nl je van dienst kan zijn.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. (Bron: HRPraktijk)

Outplacement

Outplacement of ontslagbegeleiding slaat op de begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van activiteiten als zelfstandige. In een outplacementtraject komen cv en sollicitatiebrief ook aan de orde. (Bron: Wikipedia)

Mobiliteitsdienstverband
De overheid is eigen risicodrager van de Wet Werkloosheid (WW.) Dit betekent dat mensen die door welke reden dan ook niet verder kunnen bij hun werkgever, niet met UWV te maken krijgen. Er zijn in Nederland dienstverleners die het contract van deze groep werknemers kunnen overnemen. Dit wordt ook wel mobiliteitsdienstverband genoemd. De nieuwe tijdelijke werkgever die het dienstverband overneemt, zorgt er voor dat de medewerker een nieuwe duurzame werkgever vindt met behulp van coaching, workshops en upgrade van het cv etc.

Re-integratie
Wanneer je als gevolg van ziekte (psychisch of lichamelijk klachten) niet meer kunt werken, ga je op een zeker moment je werk hervatten. Dit noemen we re-integratie. De Wet Verbetering Poortwachter is hierin richtinggevend. Re-integratie vindt vaak plaats bij je huidige werkgever in dezelfde functie, of een andere functie via een interne herplaatsingsprocedure. Na een jaar wordt gekeken of een andere organisatie passender is. Dit laatste noemen we re-integratie tweede spoor. 

Sophie de Haan
sollicitatiehulp
sollicitatiebegeleiding
arbeidspsycholoog
communicatieadviseur
outplacement
reintegratie
loopbaan
carrière
carriere
re-integratie
hrm
hr
personeel
werving
werven
recruiter
cv
curriculum vitae
cv sollicitatiebrief
solliciteren
cv laten maken
cv opstellen
cv laten schrijven
cv schrijver
cv opstellen
Delft
recruitment
werk zoeken
baan zoeken
Workshop cv maken
training cv maken
LinkedIn profiel maken
LinkedIn profiel laten maken
LinkedIn
Online cv
Mooi cv
Sterk cv
Mooi curriculum vitae
Sterk curriculum vitae
mobiliteit
ontslag
werkloos
nieuwe baan
sollicitatiegesprek

 

bottom of page