top of page

Re-integratiebedrijven kunnen ook bij Blik op cv.nl terecht voor workshops of individuele dienstverlening. Mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van een Zietewet- of Wia- of Wajong-uitkering. Mijn dienstverlening stem ik af op de doelgroep. Met mijn arbeidspsychologische opleidingsachtergrond heb ik kennis van problematiek die bij specifieke doelgroepen een rol kan spelen. Hierbij valt te denken aan: psychische klachten, (fysieke) beperkingen etc. 

Image by J W

Als je ziek bent (geweest), heb je vaak te maken met een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, behandelaren en meestal ook nog je werkgever. Dit kan vrij complex zijn. Wanneer je voldoende hersteld bent, is hulp bij het hervatten van werk vaak fijn. Soms is terugkeer naar je oude functie niet meer mogelijk waardoor je een nieuwe koers moet gaan varen en de arbeidsmarkt weer gaat benaderen. Individuele ondersteuning bij het opstellen van een cv, brief of LinkedIn-profiel kan in dit geval van waarde zijn. Of een workshop/training waarin je dit leert. Na deze workshops kun jij goed laten zien wat jij werkgevers allemaal te bieden hebt.

Tweede Spoor 
Wet Verbetering Poortwachter

In het voorjaar van 2022 zal ik ook Spoor Twee trajecten gaan aanbieden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit traject zal inhoudelijk voor een groot deel hetzelfde zijn als het traject dat hier staat, alleen zal er uiteraard gerapporteerd worden in het kader van WvP en daarnaast zal er natuurlijk rekening gehouden worden met de mogelijkheden/beperkingen van de medewerker. Het traject kan in delen worden ingezet, waardoor de duur wijzigt.

1.jpg

Het Tweede Spoor traject heeft als doel: het vinden van een duurzame nieuwe arbeidsrelatie. Dit is mede afhankelijk van de gezondheid en motivatie van de medewerker, de arbeidsmarkt, het arbeidsverleden, de sollicitatievaardigheden en de opleiding van de medewerker. 

Contact

Bedankt voor de inzending!

bottom of page